Проект "Бъдеще и надежда" - Защитени жилища за младежи без родителска грижа, напускащи социални институции


Един от най-трудните моменти в живота на младите хора, изоставени от родителите си в ранно детство, е напускането им на социалната институция след навършване на пълнолетие и първите им стъпки в самостоятелния живот. С цел оказване на подкрепа и подпомагане на социалната им интеграция, през 2006г. открихме защитено жилище за пълнолетни момичета, а през 2010г. и за момчета. По време на престоя им (от 12 до 24 месеца) в жилището, младежите се обучават в придобиване и развиване на социално-битови умения – пазаруване, готвене, плащане на сметки, бюджетиране на личните средства; комуникативни умения; уроци и практически упражнения за повишаване степента на грамотност; морална и емоционална подкрепа. Младежите получават съдействие от екипа ни за намиране на работа и постигане на устойчивост на работното място. При необходимост, младежи с интелектуални и говорни затруднения се обучават от специален педагог и логопед. Друг фокус на проекта е подкрепа за придобиване на средно образование за младежите завършили СУПЦ, както и за онези, които продължават да учат в колеж или университет. С цел популяризиране на проекта, от 2010г. младежите изработват празнични картички, с които фондацията ни участва в благотворителни базари.


През м.ноември 2013г. проект „Бъдеще и надежда” беше включен в дарителска кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш”. Благодарим на всички, които се заинтересуваха и подкрепиха нашата кауза.


До октомври 2014г. чрез проект „Бъдеще и надежда” са подпомогнати 28 момичета и 15 момчета без родителска грижа.


Студенти от СУ „Св.Климент Охридски” периодично провеждат практическо обучение по този наш проект.


В края на м. октомври 2014г. редуцирахме дейността по проекта, закривайки защитеното жилище за момчета.


През лятото на 2013г. и 2014г. проведохме два лагера в Троянския балкан за бивши и настоящи потребители на двете ни защитени жилища. В лагерите взеха участие и доброволци от България. Основната цел беше обучителна. Програмата включваше: беседи, засягащи нравствените ценности, разходка до Троянския манастир, посещение на изложба на занаяти в с. Орешак, на Природонаучния музей в с. Черни Осъм, спортни и занимателни игри и др. Като творческа дейност, младежите имаха възможността да съберат материали от околната среда /листа, цветя, треви и др./, с които изработиха гривни и картички с нравствени послания. Летните лагери оставиха неповторими изживявания във всички участници – младежи, ръководители и доброволци. Лагерите изиграха и важна роля в адаптирането на новите потребители към екипа на Защитените жилища, осигурявайки им възможност да създадат нови приятелства и социални контакти. Радваме се, че успяваме да поддържаме връзка с младежите, които вече са напуснали защитените ни жилища и да бъдем за тях приятели, на които да разчитат за помощ и подкрепа.

 

Още снимки

 

Новини


На 20.11.2014г. с благотворителен концерт отпразнувахме 15 годишнината на фондацията. В концерта участваха: Вокално студио „НУША“ с р-л Нели Андреева, Оркестър „Цветница“ с р-л Валентин Янков, Слава и Елена Атанасови, Надежда Рахова, Мила Павлова и Стефан Самарджиев, Мартина Димова и Квартет „Силуети“. Красотата на звуците и танца донесоха наслада на всички присъстващи. Събраните средства бяха дарени в полза на проекта ни „Бъдеще и надежда”.


В навечерието на Рождество Христово посетихме децата и възрастните в неравностойно социално положение, които фондацията ни подпомага: ПУ и ДВФУ, с. Долно Драглище; КСУДУ и КСУДС, гр. Роман; ДВХПР, с. Раздол. С новогодишна викторина, игри, танци и подаръци беше изпълнено празничното парти за деца от Струмяни и Сандански. Радост и благодарност озаряваха лицата както на децата, така и на възрастните.