Фондация "Звезда на надеждата"

Фондация „Звезда на надеждата” е българска неправителствена организация, създадена през 1999г. Фондацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.


Фондация „Звезда на надеждата” е благотворителна организация, чиято дейност е насочена към подобряване на благосъстоянието на различни групи в неравностойно положение в България. Фондацията притежава лиценз за предоставяне на социални услуги за деца № 0567/02.08.2013г. към Държавната агенция за закрила на детето и е регистрирана в Агенцията за социално подпомагане като доставчик на следните социални услуги:

   1. Мобилен детски център за социална интеграция на деца в неравностойно положение – Удостоверение за регистрация № 803-01 от 30.08.2013г.

   2. Мобилен център за обслужване на възрастни хора в неравностойно социално положение – Удостоверение за регистрация № 803-02 от 11.02.2013г.

   3. Защитено жилище – Удостоверение за регистрация № 803-03 от 11.02.2013г.

 

Посетете страницата с нашата Мисия за да разберете повече за фондацията.


Посетете страницата с нашите Проекти за да научите повече за това какво и къде правим.През март 2015г., фондация „Звезда на надеждата” получи дарение от Международен Женски Клуб - София, за проект "Бъдеще и надежда".
www.iwc-sofia.org

 

Новини


На 20.11.2014г. с благотворителен концерт отпразнувахме 15 годишнината на фондацията. В концерта участваха: Вокално студио „НУША“ с р-л Нели Андреева, Оркестър „Цветница“ с р-л Валентин Янков, Слава и Елена Атанасови, Надежда Рахова, Мила Павлова и Стефан Самарджиев, Мартина Димова и Квартет „Силуети“. Красотата на звуците и танца донесоха наслада на всички присъстващи. Събраните средства бяха дарени в полза на проекта ни „Бъдеще и надежда”.


В навечерието на Рождество Христово посетихме децата и възрастните в неравностойно социално положение, които фондацията ни подпомага: ПУ и ДВФУ, с. Долно Драглище; КСУДУ и КСУДС, гр. Роман; ДВХПР, с. Раздол. С новогодишна викторина, игри, танци и подаръци беше изпълнено празничното парти за деца от Струмяни и Сандански. Радост и благодарност озаряваха лицата както на децата, така и на възрастните.