Мисия

Фондация „Звезда на надеждата” работи за пълноценната интеграция и реинтеграция на лица и групи в неравностойно социално положение, като се ръководи от общочовешките ценности и добродетели и се стреми да съдейства за изграждане на справедливо и хуманно общество.


Ние постигаме нашата мисия чрез:


  • Предоставяне на социални услуги в общността за лица в риск

  • Индивидуална социална работа за лица в неравностойно социално положение

  • Разработване и провеждане на обучителни програми за повишаване на социалните и битовите умения на деца и младежи от специализирани институции

  • Насърчаване на социално приемливо поведение и превенция на противообществени прояви

  • Провеждане на курсове по ограмотяване и професионална квалификация на лишени от свобода

  • Подобряване на условията за живот в институции за деца и възрастни с увреждания и в местата за лишаване от свобода

  • Предоставяне на хуманитарна помощ и морална подкрепа за деца и възрастни от институции и социално слаби семейства

  • Изграждане на партньорства с държавни институции, частния сектор и международни организации

 

Новини


На 20.11.2014г. с благотворителен концерт отпразнувахме 15 годишнината на фондацията. В концерта участваха: Вокално студио „НУША“ с р-л Нели Андреева, Оркестър „Цветница“ с р-л Валентин Янков, Слава и Елена Атанасови, Надежда Рахова, Мила Павлова и Стефан Самарджиев, Мартина Димова и Квартет „Силуети“. Красотата на звуците и танца донесоха наслада на всички присъстващи. Събраните средства бяха дарени в полза на проекта ни „Бъдеще и надежда”.


В навечерието на Рождество Христово посетихме децата и възрастните в неравностойно социално положение, които фондацията ни подпомага: ПУ и ДВФУ, с. Долно Драглище; КСУДУ и КСУДС, гр. Роман; ДВХПР, с. Раздол. С новогодишна викторина, игри, танци и подаръци беше изпълнено празничното парти за деца от Струмяни и Сандански. Радост и благодарност озаряваха лицата както на децата, така и на възрастните.