Летни лагери


От 2003г. фондация „Звезда на надеждата” организира летни лагери. Участниците са предимно деца и младежи в неравностойно социално положение, живеещи в институции или в семейства в риск, които фондацията ни подпомага.


Целта ни, чрез лагерите е да подпомогнем процеса на интеграция на децата и младежите, извеждайки ги от изолираната среда, в която живеят, и да съдействаме за намаляване на риска от асоциално поведение.


Участниците в нашите лагери имат възможност да развиват своите социални и комуникативни умения, да създават позитивни взаимоотношения и да изграждат самоуважение и увереност в способностите си. Те участват в разнообразни дейности, които развиват талантите: арт-дейности, драматизации, дискусионни групи, ролеви игри, забавни игри и спорт, посещения на минерален плаж, екскурзии и др. Лагерите ни имат и обучителен характер. Обсъждаме теми като: „Нравствени ценности”, „Приятелство и правилни взаимоотношения”, „Превенция на зависимости и трафик на хора” и др.


Като създаваме условия за общуване на деца от различни социални групи, ние се стремим да разчупваме предразсъдъците, да насърчаваме толерантността и приятелството, както и взаимното уважение и зачитане потребностите на другите. Благодарение на доброволците от Великобритания и САЩ, участващи в лагерите ни, децата имат възможност да се запознаят с културата и обичаите на други нации, да разширят своя кръгозор и да се почувстват част от едно голямо семейство. Краят на всеки един лагер е особено вълнуващ. Подарък за нас са усмивките, прегръдките, дори и сълзите, с които се разделяме. А ето и писмото на една от участничките в нашите лагери:


„Фондация „Звезда на надеждата” прави много за хората. В нея са едни от най-милите, добрите и състрадателните хора. Те събират средства и всяка година правят лагер за деца. Хората в организацията разбират проблемите на другите и винаги правят всичко по силите си, за да накарат едно лице да се усмихне. По-голяма част от нас са били на лагери и знаят колко е приятно и забавно с фондацията. На лагерите забавата и приятелството кипят изобилно... Аз мога да им кажа само, че за мен те са невероятни, прекрасни и чудесни приятели, а другото е, че ги обичам.” Мария, 11г.


През лятото на 2014г. проведохме лагер в планинския курорт Паничище за деца в неравностойно социално положение и деца в риск от Помощно училище, с. Д. Драглище, общ. Разлог, от община Струмяни и община Сандански. Освен забавни игри, спорт и екскурзии сред природата, имахме и обучителна програма. Проведохме две беседи: едната - „Превенция на агресията в училище и взаимопомощ между децата” с лектори служители от Затвора Бобов дол. Другата беседа беше на тема „Превенция на зависимости” с лектор от Женски информационен център - София. С помощта на дискусии и драматизации по темите, децата имаха възможност да затвърдят получените знания. Стремежът на всички нас – ръководители и доброволци - е, чрез индивидуално отношение и личен контакт с децата да изградим доверие и приятелство.

 

Още снимки

 

Новини


На 20.11.2014г. с благотворителен концерт отпразнувахме 15 годишнината на фондацията. В концерта участваха: Вокално студио „НУША“ с р-л Нели Андреева, Оркестър „Цветница“ с р-л Валентин Янков, Слава и Елена Атанасови, Надежда Рахова, Мила Павлова и Стефан Самарджиев, Мартина Димова и Квартет „Силуети“. Красотата на звуците и танца донесоха наслада на всички присъстващи. Събраните средства бяха дарени в полза на проекта ни „Бъдеще и надежда”.


В навечерието на Рождество Христово посетихме децата и възрастните в неравностойно социално положение, които фондацията ни подпомага: ПУ и ДВФУ, с. Долно Драглище; КСУДУ и КСУДС, гр. Роман; ДВХПР, с. Раздол. С новогодишна викторина, игри, танци и подаръци беше изпълнено празничното парти за деца от Струмяни и Сандански. Радост и благодарност озаряваха лицата както на децата, така и на възрастните.